Truck Simulator 2018 Icon

Truck Simulator 2018

Europe

671K153 MB4.24
Ứng dụng tin cậy
In-app purchases with AppCoins
Tải về

Mô tả của Truck Simulator 2018: Europe

🚚 Truck Simulator 🚚
----------------------------------------------
The game delivers an unparalleled driving experience which has put it in the spot of the most popular Euro Truck Simulator.

Completely realistic missions and Truck Simulator experience are waiting for you.

Run your own business which continues to grow even as you complete your freight deliveries. Become the King of the road by playing Truck Simulator 2018 : Europe.

EURO TRUCK SIMULATOR GAME FEATURES

🚚 11 Amazing Trucks (Next Generation Trucks)
🚚 Realistic Interiors
🚚 Realistic truck driving experience
🚚 250+ radio stations
🚚 Highway Toll roads
🚚 Drive Across Europe
🚚 Realistic traffic system
🚚 Impressive Trucks Customization
🚚 Realistic weather
🚚 60+ Challenging level (Explore Amazing Scenarios)
🚚 Drive across country roads , city roads and highways
🚚 Various camera angles (Inner cam, Front cam, outer cam and more)
🚚 Amazing Graphics
🚚 Realistic Truck sound effects
🚚 Achievements and Leaderboards
🚚 Easy controls (Tilt, Buttons or steering wheel)
🚚 More than 25 language support

Completely realistic Truck Simulator.
🛑 Download Truck Simulator 2018 : Europe game right now for free. 🛑

HOW TO PLAY
- Start your Truck by using Start / Stop button.
- Fasten your seat belts.
- On the right side of your screen, bring the shift to “D” position.
- Control your Truck by using break and acceleration buttons.

TIPS
- You may choose how to control your Truck on the Settings menu.
- During the night missions, you can turn the headlights on by using Headlights button.
- When your Truck ran out of gas, you can buy gas from the Garage by touching gas button.
- If you follow traffic rules during the game, you will earn more money.
- The faster you complete the mission, more money you will earn.

Attention: Drive safely and follow traffic rules in real life.

For any inquires and opinions please contact us on help@zuuks.com.
_________________________________________________________________

Official website: http://www.zuuks.com
Follow us on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSZ5daJft7LuWzSyjdp_8HA
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/zuuks.games
Follow us on Twitter: https://twitter.com/ZuuksGames
Trình mô phỏng xe tải
----------------------------------------------
Trò chơi mang đến trải nghiệm lái xe tuyệt vời đã đưa nó vào vị trí của Euro Truck Simulator phổ biến nhất.

Các nhiệm vụ hoàn toàn thực tế và trải nghiệm Truck Simulator đang chờ bạn.

Điều hành doanh nghiệp của riêng bạn tiếp tục phát triển ngay cả khi bạn hoàn thành việc giao hàng. Trở thành Vua đường bằng cách chơi Truck Simulator 2018: Châu Âu.

CÁC TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI CỦA TRÒ CHƠI EURO

11 xe tải tuyệt vời (Xe tải thế hệ tiếp theo)
Nội thất thực tế
Kinh nghiệm lái xe tải thực tế
Hơn 250 đài phát thanh
Đường cao tốc
Lái xe qua Châu Âu
Hệ thống giao thông thực tế
Tùy chỉnh xe tải ấn tượng
Thời tiết thực tế
60+ cấp độ đầy thử thách (Khám phá các kịch bản tuyệt vời)
Lái xe qua đường nông thôn, đường thành phố và đường cao tốc
Các góc camera khác nhau (Cam trong, Cam trước, Cam ngoài và hơn thế nữa)
Đồ họa tuyệt vời
Hiệu ứng âm thanh xe tải thực tế
Thành tích và bảng xếp hạng
Điều khiển dễ dàng (Nghiêng, Nút hoặc vô lăng)
Hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ

Mô phỏng xe tải hoàn toàn thực tế.
Tải xuống Truck Simulator 2018: Trò chơi châu Âu ngay bây giờ miễn phí. 🛑

CÁCH CHƠI
- Khởi động xe tải của bạn bằng cách sử dụng nút Bắt đầu / Dừng.
- Buộc chặt dây an toàn của bạn.
- Ở bên phải màn hình của bạn, hãy chuyển sang vị trí của DỪNG.
- Điều khiển xe tải của bạn bằng cách sử dụng các nút ngắt và tăng tốc.

LỜI KHUYÊN
- Bạn có thể chọn cách điều khiển Xe tải của mình trên menu Cài đặt.
- Trong các nhiệm vụ ban đêm, bạn có thể bật đèn pha bằng cách sử dụng nút Đèn pha.
- Khi Xe tải của bạn hết xăng, bạn có thể mua xăng từ Nhà để xe bằng cách chạm vào nút ga.
- Nếu bạn tuân thủ luật lệ giao thông trong trò chơi, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
- Bạn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Chú ý: Lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông trong cuộc sống thực.

Đối với bất kỳ thắc mắc và ý kiến ​​xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên help@zuuks.com.
Giới thiệu

Trang web chính thức: http://www.zuuks.com
Theo dõi chúng tôi trên Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSZ5daJft7LuWzSyjdp_8HA
Theo dõi chúng tôi trên Facebook: https://www.facebook.com/zuuks.games
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/ZuuksGames

🚚 Truck Simulator 🚚
----------------------------------------------
The game delivers an unparalleled driving experience which has put it in the spot of the most popular Euro Truck Simulator.

Completely realistic missions and Truck Simulator experience are waiting for you.

Run your own business which continues to grow even as you complete your freight deliveries. Become the King of the road by playing Truck Simulator 2018 : Europe.

EURO TRUCK SIMULATOR GAME FEATURES

🚚 11 Amazing Trucks (Next Generation Trucks)
🚚 Realistic Interiors
🚚 Realistic truck driving experience
🚚 250+ radio stations
🚚 Highway Toll roads
🚚 Drive Across Europe
🚚 Realistic traffic system
🚚 Impressive Trucks Customization
🚚 Realistic weather
🚚 60+ Challenging level (Explore Amazing Scenarios)
🚚 Drive across country roads , city roads and highways
🚚 Various camera angles (Inner cam, Front cam, outer cam and more)
🚚 Amazing Graphics
🚚 Realistic Truck sound effects
🚚 Achievements and Leaderboards
🚚 Easy controls (Tilt, Buttons or steering wheel)
🚚 More than 25 language support

Completely realistic Truck Simulator.
🛑 Download Truck Simulator 2018 : Europe game right now for free. 🛑

HOW TO PLAY
- Start your Truck by using Start / Stop button.
- Fasten your seat belts.
- On the right side of your screen, bring the shift to “D” position.
- Control your Truck by using break and acceleration buttons.

TIPS
- You may choose how to control your Truck on the Settings menu.
- During the night missions, you can turn the headlights on by using Headlights button.
- When your Truck ran out of gas, you can buy gas from the Garage by touching gas button.
- If you follow traffic rules during the game, you will earn more money.
- The faster you complete the mission, more money you will earn.

Attention: Drive safely and follow traffic rules in real life.

For any inquires and opinions please contact us on help@zuuks.com.
_________________________________________________________________

Official website: http://www.zuuks.com
Follow us on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSZ5daJft7LuWzSyjdp_8HA
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/zuuks.games
Follow us on Twitter: https://twitter.com/ZuuksGames

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

4.24
0
5
84
4
16
3
25
2
3
1
7

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Truck Simulator 2018: Europe - Thông tin APK

Phiên bản APK
1.2.6
Khả năng tương thích với Android
Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên
Zuuks Games